Visie en dagindeling  

Door het observeren van mijn eigen kinderen kwam ik erachter dat ik de ontwikkeling van kinderen geweldig vind.
Zo ontstond het idee voor een gastouderopvang. De wereld ontdekken door te spelen, leren en imiteren.  

Dit is waar ik voor sta: spelend genieten en daarvan leren. 

Na veel aanvragen voor buitenschoolse opvang ben ik per 4 september 2023 overgestapt naar alleen buitenschoolse- (BSO) en voor schoolse (VSO) opvang.

De scholen waar ik ophaal zijn:
• De Brandaris
• Het Wilgerijs
• Aan Boord”

Kinderen op de basisschool  zitten al veel in de schoolbanken.
Daarom is na school tijd om te spelen, avonturen te maken, en lekker veel buiten te zijn. Bij slecht weer vermaken we ons binnen.

De vier pedagogische basisdoelen die van toepassing zijn

• Het bieden van een emotionele veiligheid.  

• Het stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties.  

• Het stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties.  

• Het overdragen van normen en waarden 

Ouders krijgen mondelingen overdracht en foto’s via de app.

Op de facebookpagina “Gastouderopvang De Killick” zullen wekelijks foto’s en onze avonturen gedeeld worden zonder dat de kinderen herkenbaar zijn met gezichten. 

Hoe ziet een dag bij mij eruit:.  

Tussen 07:00 en 08:00 worden de kinderen gebracht (eerder in overleg)  

08:10 – 09:00 Jassen en schoenen aan. En in de bakfiets of eigen fiets naar school.
( kinderen vanaf 30 kilo moeten op eigen fiets. Dit i.v.m. maximale gewicht van bakfiets).

Vanaf 14:00 zijn de scholen uit. We halen iedereen op en dan hebben we tijd voor buitenspelen, vrijspelen, knutselen, spelletjes doen. *  

Vanaf 16:15 zijn we thuis omdat er kinderen worden opgehaald door de ouders. De rest kan nog tot 18:00 uur in en rondom het huis spelen.

*  elke dag is anders, In overleg met de kinderen maken we een plan voor die middag.